SLÁNSKÉ NOVINY

Vyhodnocení ankety "Jak se vám žije ve Slaném?"

2018-07-17 15:05:10, - redakce

Děkujeme více než stovce respondentů, kteří zodpověděli otázky v naší anketě.

Vaše odpovědi zpracujeme a zveřejníme v příštích dnech. 

Dnes dopoledne jsme také vylosovali z účastníků ankety 3 výherce, kteří od nás obdrží malý dárek.

Výherci jsou:

Zuzana Kudrnová

Sylvie Webingerová

Kateřina Doušová